التنمية البشرية.jpg التنمية البشرية.jpg
Size : 154.839 Kb
Type : jpg
Accès à l’eau potable.jpg Accès à l’eau potable.jpg
Size : 39.324 Kb
Type : jpg
Héritage de l’Union soviétique.png Héritage de l’Union soviétique.png
Size : 279.325 Kb
Type : png
monde_criminalite financiere.png monde_criminalite financiere.png
Size : 160.092 Kb
Type : png
Les énergies renouvelables.jpg Les énergies renouvelables.jpg
Size : 91.854 Kb
Type : jpg
Les organisations régionales.jpg Les organisations régionales.jpg
Size : 144.827 Kb
Type : jpg
Les principaux conflits des années 1990.jpg Les principaux conflits des années 1990.jpg
Size : 94.752 Kb
Type : jpg
Rivalités pétrolières.png Rivalités pétrolières.png
Size : 175.489 Kb
Type : png
Une planète qui perd ses sols.jpg Une planète qui perd ses sols.jpg
Size : 67.568 Kb
Type : jpg
التزود بالماء.jpg التزود بالماء.jpg
Size : 212.59 Kb
Type : jpg
معدلات الفقر في العالم.gif معدلات الفقر في العالم.gif
Size : 63.488 Kb
Type : gif
Energies.jpg Energies.jpg
Size : 46.845 Kb
Type : jpg
L’eau convoitée.jpg L’eau convoitée.jpg
Size : 40.07 Kb
Type : jpg
Le monde musulman.jpg Le monde musulman.jpg
Size : 73.119 Kb
Type : jpg
استنزاف غابة الامازون.jpg استنزاف غابة الامازون.jpg
Size : 67.785 Kb
Type : jpg
حروب الشرق الاوسط.gif حروب الشرق الاوسط.gif
Size : 164.509 Kb
Type : gif
جدار لسجن الفلسطينيين.gif جدار لسجن الفلسطينيين.gif
Size : 106.853 Kb
Type : gif
La Russie, une et multiple.jpg La Russie, une et multiple.jpg
Size : 228.543 Kb
Type : jpg
Bosnie, le partage de Dayton.jpg Bosnie, le partage de Dayton.jpg
Size : 446.092 Kb
Type : jpg
conflit de caucase.png conflit de caucase.png
Size : 181.97 Kb
Type : png
irland devisee.jpg irland devisee.jpg
Size : 166.103 Kb
Type : jpg
L’Europe de l’après guerre froide.jpg L’Europe de l’après guerre froide.jpg
Size : 53.442 Kb
Type : jpg
أفغانستان شعوب مختلطة.jpg أفغانستان شعوب مختلطة.jpg
Size : 110.801 Kb
Type : jpg
العالم العربي.jpg العالم العربي.jpg
Size : 73.119 Kb
Type : jpg
العالم العربي عام 1914.jpg العالم العربي عام 1914.jpg
Size : 66.318 Kb
Type : jpg
العالم العربي عام 1939.jpg العالم العربي عام 1939.jpg
Size : 54.146 Kb
Type : jpg
العراق بعد حرب الخليج.png العراق بعد حرب الخليج.png
Size : 140.24 Kb
Type : png
المياه فلسطين.jpg المياه فلسطين.jpg
Size : 62.259 Kb
Type : jpg
تقسيم فلسطين بين 1947 -1949.jpg تقسيم فلسطين بين 1947 -1949.jpg
Size : 56.614 Kb
Type : jpg

Make a free website with Yola